Welling Advocatuur werkt op afspraak na telefonisch contact (raadpleeg contact voor gegevens en bereikbaarheid).

Het eerste orienterende gesprek is kosteloos. Kosten van vervolgafspraken zijn op basis van een gesubsidieerde rechtsbijstand (nihilstelling of een eigen bijdrage) dan wel op basis van uurtarief.

Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dient uw inkomen beneden een door de overheid bepaalde grens te liggen, zie ook www.rvr.org. Indien geen beroep kan worden gedaan op gesubsidieerde rechtsbijstand, zal voorafgaand aan de werkzaamheden een honorering op basis van uurtarief worden besproken, welke afhankelijk is van de aard van de zaak en het belang.